Gratis stoffprøver!

Små stoffprøver sender jeg gjerne gratis (i Norge)
Send navn, adresse og artikkelnummer på det du ønsker å se nærmere på til info@motestoffer.no.
Dersom samme kunde stadig etterspør stoffklipp uten å gjennomføre et kjøp, vil prøvene bli ilagt et gebyr + porto.